×

Általános szerződési feltételek

A vállalkozásunk által üzemeltetett weboldal szolgáltatását az oldalon elérhető tájékoztatókban és az Általános szerződési feltételekben (ÁSZF) meghatározott feltételek szerint lehet igénybe venni.

A Vállalkozásunk a szolgáltatását Magyarország területén nyújtja. 

Az ÁSZF a weboldalon való közzététel napján válik hatályossá. 

A személyes adatok kezelésének feltételeiről szóló tájékoztatást – az EU Általános adatvédelmi rendeletében előírt tartalommal – a Weboldal külön menüpontjában letölthető Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A Vállalkozás adatai 

 • Cégnév: GRaS Kft.
 • Székhely: 2225 Üllő, Pesti út 209.
 • Adószám: 10337343-2-13
 • Cégjegyzékszám: 13-09-161509
 • Nyilvántartásba v. h.: Budapest Környéki Törvényszék Bírósága
 • Bankszámlaszám: 11742283-20041456
 • Email cím: graskft@gras.hu
 • Telefon szám: +3629/320-264

Az Eladó tárhely-szolgáltatójára vonatkozó információk:

 • Tárhely-szolgáltató neve: Websupport Magyarország Kft.
 • Tárhely-szolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • Tárhely-szolgáltató telefonszáma: +36 22 / 78 76 74
 • Tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@tarhelypark.hu


A honlap használatára vonatkozó szabályok

A weboldal használata ingyenes. A weboldal, illetve az üzemeltetővel folytatott kommunikáció nyelve magyar. 

A weboldal felhasználója elfogadja és tiszteletben tartja az üzemeltető alábbi szabályait, mely a weboldal felkeresésétől kezdve kötelezi a felhasználót. Amennyiben rendelkezéseinkkel a felhasználó nem ért egyet, nem jogosult weboldalunkat használni. A szabályaink megsértéséért a felhasználó felelősséggel tartozik. 

Az üzemeltető által más szolgáltatóktól engedéllyel beszerzett és engedéllyel felhasznált tartalmak vonatkozásában a szerzői és iparjogvédelem a tartalmak tulajdonosát illeti meg, és azok felhasználása szintén jogsértőnek minősül.


Kapcsolatfelvétel és ajánlatkérés

A weboldalunkon megtalálható tartalmakkal kapcsolatosan további információt a Vállalkozás „Kapcsolat” menüjében rögzített telefonszámon vagy e-mailben tud kérni munkatársainktól.

Weboldalunkon nincs termékmegrendelési lehetőség, ezért termékvásárlást a weboldal ajánlatkérő űrlapján keresztül, vagy e-mailben, illetve személyesen a telephelyeinken történő árajánlat kérés útján lehet kezdeményezni. A Weboldalon bemutatott termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatást a termékeknél szereplő leírások tartalmazzák. 

A honlapon feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek a Vállakozásunk részéről! 

Az egyes termékeknél a honlapon feltüntetett árak bruttó gyári árak. A Weboldalon a termékek mellett feltüntetett árak az egyéb felmerülő költségeket nem tartalmazzák. A szállítási költségre, valamint a raklapok díjának kalkulására a megvásárolni kívánt mennyiség és a szállítási cím ismeretében tud árajánlatot adni Vállalkozásunk. 

A Weboldalon az Önnek tetsző termékre árajánlatot kérhet. Az ajánlatkérő e-mail címére küldött ajánlat tartalmaz valamennyi szállítási, lerakodás és egyéb díjat (pl. raklap), illetve a távollévők között létrejött fogyasztói szerződések esetében a szerződéskötést megelőző, jogszabályban előírt tájékoztást. 

Az árajánlatkérésre az „Egyedi árképzés – kérjen árajánlatot” vagy az „Árajánlatot szeretnék” gombra kattintást követően van lehetőség. Kérjük a név, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, és termékmennyiség adatokat megadni, illetve minden – a szállítással kapcsolatban felmerülő kérést kérünk a megjegyzés rovatba feltüntetni. 

Az ajánlatkérés beérkezését követő 2 munkanapon belül munkatársaink felveszik a kapcsolatot a további szükséges egyeztetés és az árajánlat elkészítése érdekében. 

Az árajánlatot e-mailben küldjük meg az ajánlatkérő részére. Az egyedi jogügylet (adásvétel) során a megrendelés időpontjában érvényes, a Vállalkozásunk által kiadott árlista szerinti árakat kell alkalmazni, kivéve, ha az árajánlat másképp nem rendelkezik. 

A Vásárló a termék(ek) vételárát és a szállítással kapcsolatban felmerülő költségeket előre utalással, vagy személyesen a telephelyeinken készpénzben, vagy bankkártyával fizetheti meg.

A szállítási költségeket és a szállításra vonatkozó további információkat az árajánlatban küldjük meg a Vásárló részére. 

Amennyiben az elszállítást a vevő vállalja, szállítási költséget nem számítunk fel. 

Az árajánlat kérés során kérjük egyedi igényeit közölje velünk! 


Szállítással kapcsolatos reklamációk

Kérjük a csomag/áru sértetlenségét a kézbesítő/szállító előtt szíveskedjék megvizsgálni.

 Amennyiben az átadás-átvétel során a leszállított csomagon bármi nemű sérülést tapasztal, arról a szállítóval együttesen köteles jegyzőkönyvet felvenni. 

Az igazolhatóan a szállításból eredő károkért a szállítást végző vállal felelősséget. Kérjük, hogy a szállítási reklamációjáról szóló jegyzőkönyvet küldje meg számunkra. 

A vevő által végzett szállításért a vállalkozásunk kizárja a felelősségét. 

A Vállalkozás és az ajánlatkérő közötti szerződéskötés során a felek kölcsönös megállapodással, elektronikus levelezés útján tett címzett jognyilatkozatban eltérhetnek a jelen ÁSZF rendelkezéseitől. 

Az árajánlatot az ajánlatban foglalt ajánlati kötöttség idejéig áll módunkban fenntartani. 

Az ajánlatkérő az árajánlat elfogadása esetén tud megrendelést kezdeményezni, melyet e-mailben vagy telephelyünkön személyesen tud megtenni. Amennyiben a megrendelés nem egyező a kiadott árajánlattal, abban az esetben a Vállalkozásunknak joga van mérlegelni a megrendelés befogadását. 

Egyebekben a szerződés az árajánlatban elfogadott feltételekkel jön létre. 

A Felek között a szerződés az árajánlat elfogadásáról és a termékek megrendelésére irányuló jognyilatkozattétel napján jön létre magyar nyelven, melyet nem iktatunk és nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az árajánlatban nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos ÁSZF az irányadó, mely a Weboldal e célra szolgáló menüpontjából is letölthető, illetve nyomtatható.

A szerződés mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg. “Vis Major” és egyéb elháríthatatlan körülmény (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) által okozott akadályoztatás esetén Eladó jogosult az általa vállalt határidőket részben megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményei nélkül.

Üllő, 2023. 02. 10.

GRaS Kft.